11.04.2016

Hvis jeres ejendom eller gårdanlæg har brug for at blive istandsat, har I mulighed for at søge om byfornyelsesstøtte. Byfornyelse er en tilskudsordning, som har til formål at hjælpe til istandsættelse og forbedring af ejendomme og gårdanlæg.

Ansøgningsfristen forventes at blive maj 2016. Se mere på www.frederiksberg.dk/byfornyelse

Vi kan hjælpe med en ansøgning.

19.08.2016

Byggeriet af rækkehusbebyggelse Musvitten i Ishøj gik i gang i september 2015. Den tidligere børnehave blev revet ned i sommeren 2015. Byggeriet opfylder energikravet 2020 og er som planlagt afleveret den 19 august 2016. Beplantning med hække, buske og træer foretages i efteråret, hvor der også monteres espalier på facaderne.

Bygherre:
Postfunktionærernes Andels-Boligforening
Forretningsfører:
FA09
Ingeniør:
Holmsgaard a/s Rådgivende Ingeniører
Hovedentreprenør:
SB Entreprise A/S

15.06.2016

Triarc bistår HHM A/S med projekteringsledelse på en række byggerier som gennemføres i totalentreprise:

- Rækkehusbebyggelserne Orangerihaven og Espehaven i Irmabyen i Rødovre (Ejerboliger)

- Etageboligbyggeri i Bellakvarter på Amager (Almene Boliger)

- Etageboligbyggeri i Hillerød (Privat udlejning)

18.04.2016

Byggeriet af rækkehusbebyggelsen Orangerihaven i Irmabyen i Rødovre gik i gang 15. marts 2016 og forventes fæidig i foråret 2017.

19.04.2016

Rødovres Borgmester Erik Nielsen tager 1. spadestik til bebyggelserne Orangerihaven og Espenhaven i Irmabyen i Rødovre.

01.10.2015

Triarc afleverer tilstandsvurderinger (Klimaskærm, badeværelser, installationer og indeklima) for en almene bebyggelse i Roskilde til brug for ansøgning om støtte i Landsbyggefonden. 

30.01.2016

Triarc skal udarbejde endnu en handlingsplan for en fredet ejendom i Helsingør støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

22.09.2015

Triarc indsender handlingsplan for en fredet ejendom i Dragør til Slots- og Kulturstyrelsen. Det er den tredie handlingsplan på i Dragør.

Søg tilskud  Handlingsplanen er gratis for ejeren.

03.03.2016

Vi har indstillet Valdemarsgade 18-20 til RENOVER prisen 2016

Byfornyelsen af Valdemarsgade 18-20 på Vesterbro blev afleveret i september 2015.

01.02.2016

Triarc udvikler helhedsplan til almen boligafdeling i Vanløse med henblik på ansøgning til Landsbyggefonden.

Byggeteknisk dokumentation for ejendommens fysiske tilstand foreligger og fremtidsanalyse er under udarbejdelse.

01.02.2016

Triarc bistår HHM A/S med detailprojektering af rækkehusbebyggelserne Espehaven og Orangerihaven i Irmabyen i Rødovre.

03.07.2015

To af Triarc´s ansøgninger får støttetilsagn fra Københavns Kommune.

Få byfornyelsesstøtte til vedligehold og forbedring af jeres ejendom. Ring og aftal et gratis og uforpligtende møde.

Triarc Arkitekter ApS • Hørkær 2 • 2730 Herlev • triarc@triarc.dk • +4538192131