12.01.2016

Rækkehusbebyggelse Musvitten i Ishøj får monteret betonelementer.

30.01.2016

Byggeriet af rækkehusbebyggelse Musvitten i Ishøj gik i gang i september 2015. Den tidligere børnehave blev revet ned i sommeren 2015. Entreprenøren SB Entreprise A/S har fået monteret betonelementer og får rejst spær og lagt tag i februar. Byggeriet opfylder energikravet 2020 og er planlagt til at stå færdigt i august 2016. Boligerne forventes klar til indflytning før sommerferien.

Bygherre:
Postfunktionærernes Andels-Boligforening
Forretningsfører:
FA09
Ingeniør:
Holmsgaard a/s Rådgivende Ingeniører
Hovedentreprenør:
SB Entreprise A/S

01.10.2015

Triarc afleverer tilstandsvurderinger (Klimaskærm, badeværelser, installationer og indeklima) for en almene bebyggelse i Roskilde til brug for ansøgning om støtte i Landsbyggefonden. 

30.01.2016

Triarc skal udarbejde endnu en handlingsplan for en fredet ejendom i Helsingør støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

22.09.2015

Triarc indsender handlingsplan for en fredet ejendom i Dragør til Slots- og Kulturstyrelsen. Det er den tredie handlingsplan på i Dragør.

Søg tilskud  Handlingsplanen er gratis for ejeren.

04.09.2015

Byfornyelsen af Valdemarsgade 18-20 på Vesterbro blev afleveret i september 2015.

01.02.2016

Triarc udvikler helhedsplan til almen boligafdeling i Vanløse med henblik på ansøgning til Landsbyggefonden.

Byggeteknisk dokumentation for ejendommens fysiske tilstand foreligger og fremtidsanalyse er under udarbejdelse.

01.02.2016

Triarc bistår HHM A/S med detailprojektering af rækkehusbebyggelserne Espenhaven og Orangerihaven i Irmabyen i Rødovre.

03.07.2015

To af Triarc´s ansøgninger får støttetilsagn fra Københavns Kommune.

Få byfornyelsesstøtte til vedligehold og forbedring af jeres ejendom. Ring og aftal et gratis og uforpligtende møde.

Triarc Arkitekter ApS • Hørkær 2 • 2730 Herlev • triarc@triarc.dk • +4538192131