Triarc har praksisk erfaring med rådgivning i sager med miljøproblemer, eksempelvis med Asbest, bly og PCB
Triarc er specialister i rådgivning i sager med miljøproblemer, bly, PCB og bly

Rådgivning omkring Bly, PCB og asbest

Triarc arkitekter har stor praksisk erfaring med rådgivning i sager med miljøproblemer. Eksempler på miljømæssigige problemstoffer i forbindelse med nedrivninger og renoveringer:

ASBEST: findes i blandt andet i gamle eternitskiferplader, samt rørisolering. Tegnestuen kan tilbyde: udførelse af asbestprøver

PCB: findes i for eksempel i fugemasser, og ved forsegling omkring termodruder

BLY: findes ofte i gammel vægmaling. Tegnestuen kan tilbyde: Blyscreening af bygninger, prøveudtagning af bly, udarbejdelse af bly-handlingsplan, projektledelse i forbindelse med blysanering

SKIMMELSVAMP: findes typisk, hvor der er manglende ventilation og fugtproblemer. Tegnestuen kan tilbyde: prøveudtagning for skimmelsvamp


For mere information vedrørende sundhedsskadelige stoffer i boligen, kontakt: Thomas Hvass, +45 2163 7842 eller th@triarc.dk

BYG-ERFA-blad:

Triarc har for BYG-ERFA udarbejdet en publikation vedrørende bly i malede overflader ved renovering, vedligehold og nedrivning.