Triarc foretager en tilstandsvurdering af ejendommens bygningsdele på baggrund af en visuel besigtigelse
Triarc foretager en tilstandsvurdering af ejendommens bygningsdele på baggrund af en visuel besigtigelse

Tilstandsvurdering og bygningseftersyn

Triarc arkitekter foretager tilstandsvurdering af ejendommens bygningsdele, på baggrund af en visuel besigtigelse. Vi prissætter konstaterede svigt og mangler, for at danne et overblik over fremtidige udgifter i ejendommen.

Formålet med tilstandsvurderingen, er at danne grundlag for f.eks. andelsboligforeningens planlægning af fremtidige vedligeholds- eller opretningsarbejder. På grundlag af den udførte tilstandsvurdering, udarbejder vi en tilstandsrapport for ejendommen.

En tilstandsrapport dokumenterer ejendommens tilstand, på det tidspunkt, rapporten er underskrevet. Derfor skal rapporten opdateres løbende. Tegnestuen sørger gerne for at ajourføre ejendommens tilstandsrapport. Med et abonnement på vores årlige bygningssyn, besigtiger vi en gang om året, således at tilstandsrapporten til stadighed er opdateret.

Vi ajourfører rapporten, således at rapporten ikke forældes. Vi tager kontakt, når det er tid for det årlige bygningssyn, så du slipper for at bekymre dig om det.

For mere information vedrørende tilstandsvurderinger, kontakt

Thomas Hvassth@triarc.dk eller +45 2163 78

 

Download tegnestuens folder "Hvordan har huset det?"

En tilstandsvurdering er opbygget efter et bestemt princip, hvis grundlag er 19 bygningsdele som, med underpunkter, beskriver den eksisterende bygning, udbedringsforslaget og den tilhørende økonomi.

De 19 bygningsdele er:

01. Tag

02. Kælder / fundering

03. Facade / sokkel

04. Vinduer

05. Udvendige døre

06. Trapper

07. Porte / gennemgange

08. Etageadskillelser

09. Wc/bad

10. Køkken

11. Varmeanlæg

12. Afløb

13. Kloak

14. Vandinstallation

15. Gasinstallation

16. Ventilation

17. El / svagstrøm

18. øvrige ombygningsarbejder

19. Private friarealer

Download vores brochure Hvordan har huset det