Triarc Arkitekter ApS • Marielundvej 17 B • 2730 Herlev • triarc@triarc.dk • +4538192131

Triarc har bistrået Holmsgaard a/s på  ombygning af Botilbuddet Televænget 32 i Kastrup (Byggeledelse)

Botilbuddet Televænget 32 i Kastrup (Byggeledelse)

PAB Musvitten i Ishøj gik i gang i september 2015. Den tidligere børnehave blev revet ned i sommeren 2015. Byggeriet opfylder energikravet 2020 og stod færdigt den 19 august 2016.

Triarc bistår HHM A/S med projekteringsledelse på en række byggerier som gennemføres i totalentreprise.

03.12.2018

Første spadestik tages af Borgmester Ole Bondo Christensen til Seniorbofællesskabet Laanshøj i Værløse

Rækkehusbebebyggelse med 19 Seniorboliger omkring et fælleshus.

 

Tækkerhusene i Hillerød opført af HHM for DADES med i alt 84 boliger fordelt på 4 bygninger i 3 etaper.

De sidste 42 boliger var klar til indflytning i 30.11.2018

Rødovres Borgmester Erik Nielsen tog 1. spadestik til bebyggelserne Orangerihaven og Espenhaven i Irmabyen i Rødovre den 19.04.2016.

Orangerihaven er afleveret den 01.04.2017 med ibrugtagning af de første boliger 01.02.2017.

Sidste etape af Espenhaven blev afleveret 01.04.2018. De første boliger stod klar i sommeren 2017.

Møbelfabrikken i Søborg opføres af HHM for DADES

Byggeriet af 183 boliger er under udførelse. Byggeriet blev påbegyndt i foråret 2018 og forventes afsluttet i sommeren 2020

Linde Alle 9 i Ballerup

8 boliger klar til ibrugtagning september 2018

Gartnervænget 23 i Stenløse

Byggeriet af 12 boliger er under udførelse. Byggeriet blev påbegyndt i foråret 2018 og forventes afsluttet i sommeren 2019.

Gæsteboliger til DTU på Landmålervej i Hørkær stod klar i sommeren 2017

Trongården i Kgs. Lybgby

230 Rækkehuse i 1, 2 og 3 etager

Boliger til projektsalg for Elf Development

Tværhøjgård i Greve / Ikano Bolig Greve

230 Rækkehuse i 1 og 2 etager

Espenhaven i Irmabyen

Rækkehuse i 2 etager

Elf Development

 

Ny Østergade / Store Regnegade

Etageboliger og erhverv (Privat udlejning)

Else Alfelts Vej 29-33 i Ørestad Syd (Byggefelt 1.9)

Etagebolig-/rækkehusbyggeri i Ørestad Syd (Privat udlejning)

C.F. Møllers Allé 1-5 samt Doris Lessings Vej 1 i Bellakvarter (Byggefelt 9)

Etageboligbyggeri i Bellakvarter på Amager (Almene Boliger) 49 almene familieboliger (FSB)

Seniorbofællesskabet Laanshøj

Rækkehusbebebyggelse med 19 Seniorboliger omkring et fælleshus. (Ejerboliger)

 

Kejserhaven i Hillerød opføres af HHM for Skanska.

Etageboliger (Ejerlejligheder) opdelt på 4 bygninger i alt 9.236 m2.

Myndighedsprojekt indsendt til Hillerrød Kommune marts 2019.

 

Tværbommen i Vangede

Etageejendom med 6 lejeboliger.

 

Sirius Alle i Laanshøj

Rækkehusbebyggelse til projektsalg

 

Orangerihaven i Irmabyen i Rødovre

Rækkehusbebyggelse med Seniorboliger

01.06.2017

Triarc bistår Byggeri København ved afslutning af udførelsen af Sundbyøster Skole (Bygherrerådgivning) 

- Nybyggeri

- Ombygning

30.01.2016

Triarc skal udarbejde endnu en handlingsplan for en fredet ejendom i Helsingør støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

22.09.2015

Triarc indsender handlingsplan for en fredet ejendom i Dragør til Slots- og Kulturstyrelsen. Det er den tredie handlingsplan på i Dragør.

Valdemarsgade 18-20 indstillet til RENOVER prisen 2018

Byfornyelsen af Valdemarsgade 18-20 på Vesterbro blev afleveret i september 2015.

Triarc udvikler helhedsplan til almen boligafdeling i Vanløse med henblik på ansøgning til Landsbyggefonden.

Byggeteknisk dokumentation for ejendommens fysiske tilstand foreligger og fremtidsanalyse er under udarbejdelse.

01.02.2016

Triarc bistår HHM A/S med detailprojektering af rækkehusbebyggelserne Espehaven og Orangerihaven i Irmabyen i Rødovre.

04.04.2017

Triarc´s ansøgning kommer gennem nåleøjet i Københavns Kommune og skal nu udarbejdes et prissat projektforslag og indsendes supplerende materiale inden 01.07.2017.

Få byfornyelsesstøtte til vedligehold og forbedring af jeres ejendom. Ring og aftal et gratis og uforpligtende møde.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk