Triarc Arkitekter ApS • Marielundvej 17 B • 2730 Herlev • triarc@triarc.dk • +4538192131

Møbelfabrikken i Søborg opføres af HHM for DADES

Byggeriet af 183 boliger er under udførelse. Byggeriet blev påbegyndt i foråret 2018 og forventes afsluttet i sommeren 2020

Byggeriet er tegnet af Sweco Architects og Sweco Danmark

01.11.2019

De første 4 opgange med 48 lejligheder på Møbelfabrikken i Søborg blev afleveret den 31.10.2019 og lejerne er nu flyttet ind. Mangelfri aflevering. Afleveret 3 måneder før tid. 

20.09.2019

Rejsegilde på Tværhøjgård i Greve / Ikano Bolig Greve

Taler af Borgmester Pernille Beckmann, Direktør Svend Pedersen og Byggechef Mette Thiberg

De første 31 af 260 Rækkehuse i 1 og 2 etager. Etape 2 med de næste 31 rækkehuse kommer snart til salg.

22.08.2019

Rejsegilde på Seniorbofællesskabet Laanshøj i Værløse med taler af Borgmester Ole Bondo Christensen og Svend Pedersen.

Rækkehusbebebyggelse med 19 Seniorboliger omkring et fælleshus.

 

14.06.2019

Første spadestik til Trongården i Kgs. Lybgby

187 Rækkehuse i 1, 2 og 3 etager. HHM opfører boliger til projektsalg for Elf Development

Byggeriet er tegnet af Arkitema og AB Clausen

02.05.2019

Første spadestik på Tværhøjgård i Greve / Ikano Bolig Greve

De første 31 af 260 Rækkehuse i 1 og 2 etager

01.05.2019 

12 lejligheder på Gartnervænget 23 i Stenløse taget i brug.

Opført af HHM for NØRGAARD SKØDT EJENDOMME 

09.04.2019

Rejsegilde på Møbelfabrikken i Søborg

Møbelfabrikken i Søborg opføres af HHM for DADES

Amager Strandvej 390 i Kastrup

Triarc bistår Sophienberg Gruppen A/S med projekteringsledelse på kontor- og hotelprojekt på Amager Strandvej 390 i Kastrup. 

Milnersvej 45 i Hillerød

Triarc bistår Sophienberg Gruppen A/S med projekteringsledelse på rækkehusbebyggelse med 70 rækkehuse. 

Center for Arealer og Ejendomme
Arkitektur og Ejendomsstrategi

Møllebo i Kgs. Lyngby

Ombygning af træningsfaciliteter og kontorfaciliteter.

Nye handicap wc-/baderum

Fortunen i Kgs. Lyngby

Ombygning af træningsfaciliteter og kontorfaciliteter.

 

 

 

Gammel Køge Landevej 328

Triarc har udarbejdet skitseprojekt til opførelse af etageejendom i 3½ etage med 10 lejligheder.

PAB Musvitten i Ishøj gik i gang i september 2015. Den tidligere børnehave blev revet ned i sommeren 2015. Byggeriet opfylder energikravet 2020 og stod færdigt den 19 august 2016.

Triarc har bistrået Holmsgaard a/s på  ombygning af Botilbuddet Televænget 32 i Kastrup (Byggeledelse)

Byggeriet er tegnet af Zeso Architects og Holmsgaard Rådgivende Ingeniører

Botilbuddet Televænget 32 i Kastrup (Byggeledelse)

Transformering af et plejehjem fra 1972 til et tidssvarende socialpsykiatriske botilbud.

Triarc bistår HHM A/S med projekteringsledelse på en række byggerier som gennemføres i totalentreprise.

03.12.2018

Første spadestik tages af Borgmester Ole Bondo Christensen til Seniorbofællesskabet Laanshøj i Værløse

Rækkehusbebebyggelse med 19 Seniorboliger omkring et fælleshus.

 

Tækkerhusene i Hillerød opført af HHM for DADES med i alt 84 boliger fordelt på 4 bygninger i 3 etaper.

De sidste 42 boliger var klar til indflytning i 30.11.2018

Rødovres Borgmester Erik Nielsen tog 1. spadestik til bebyggelserne Orangerihaven og Espenhaven i Irmabyen i Rødovre den 19.04.2016.

Orangerihaven er afleveret den 01.04.2017 med ibrugtagning af de første boliger 01.02.2017.

Sidste etape af Espenhaven blev afleveret 01.04.2018. De første boliger stod klar i sommeren 2017.

Møbelfabrikken i Søborg opføres af HHM for DADES

Byggeriet af 183 boliger er under udførelse. Byggeriet blev påbegyndt i foråret 2018 og forventes afsluttet i sommeren 2020

Byggeriet er tegnet af Sweco Architects og Sweco Danmark

Linde Alle 9 i Ballerup

8 boliger stod klar til ibrugtagning september 2018

Opført af HHM for NØRGAARD SKØDT EJENDOMME 

Gartnervænget 23 i Stenløse

12 boliger stod klar til ibrugtagning april 2019

Opført af HHM for NØRGAARD SKØDT EJENDOMME 

Gæsteboliger til DTU på Landmålervej i Hørkær stod klar i sommeren 2017

Opført af HHM for DTU

Trongården i Kgs. Lybgby

187 Rækkehuse i 1, 2 og 3 etager

Boliger til projektsalg for Elf Development

Byggeriet er tegnet af Arkitema og AB Clausen

Tværhøjgård i Greve / Ikano Bolig Greve

260 Rækkehuse i 1 og 2 etager

Espenhaven i Irmabyen

Rækkehuse i 2 etager

Opført af HHM for Elf Development

Ny Østergade / Store Regnegade opføres af HHM for Boll+

Etageboliger og erhverv (Privat udlejning)

Byggeriet er tegnet af PRAKSIS Arkitekter og Henry Jensen Rådgivende Ingeniører

Else Alfelts Vej 29-33 i Ørestad Syd (Byggefelt 1.9) opføres af HHM for Core Property Managment

Etagebolig-/rækkehusbyggeri i Ørestad Syd (Privat udlejning)

Byggeriet er tegnet af C. F. Møller og Moe

C.F. Møllers Allé 1-5 samt Doris Lessings Vej 1 i Bellakvarter (Byggefelt 9)

Etageboligbyggeri i Bellakvarter på Amager (Almene Boliger) 49 almene familieboliger (FSB)

Opført af HHM for Solstra Development

Byggeriet er tegnet af AI

Seniorbofællesskabet Laanshøj

Rækkehusbebebyggelse med 19 Seniorboliger omkring et fælleshus. (Ejerboliger)

Udførelse pågår. Aflevering planlagt ultimo februar 2020.

Kejserhaven i Hillerød opføres af HHM for Skanska.

Etageboliger (Ejerlejligheder) opdelt på 5 bygninger i alt 9.236 m2.

Byggetilladelse udtsted af Hillerrød Kommune november 2019. Byggearbejdet påbegyndes medio december 2019.

Tegnet af Årstiderne Architects og Orbicon

Tværbommen 18 i Vangede

Etageejendom med 6 lejeboliger.

Byggetilladelse er udstedt af Gentofte Kommune oktober 2019

Sirius Alle i Laanshøj

Rækkehusbebyggelse til projektsalg

Byggerier er under opførelse.

Orangerihaven i Irmabyen i Rødovre

Rækkehusbebyggelse med Seniorboliger

Opført af HHM for Elf Development

 

Hareleddet 46 i Stenløse

Etageejendom med 17 lejeboliger.

 

Søborg Hovedgade 140 i Søborg

Etageejendom med 17 lejeboliger.

 

Cirkelbuen i Hillerød / Ikano Bolig Hillerød

39 Rækkehuse i hhv. 1 og 2 etager

Ca. 7400 m2 Etageboliger

 

Ebberød etape 2+3

Sophie Magdelenes Vej 10, 12, 14 i Birkerød

 

01.06.2017

Triarc bistår Byggeri København ved afslutning af udførelsen af Sundbyøster Skole (Bygherrerådgivning) 

- Nybyggeri

- Ombygning

30.01.2016

Triarc skal udarbejde endnu en handlingsplan for en fredet ejendom i Helsingør støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

22.09.2015

Triarc indsender handlingsplan for en fredet ejendom i Dragør til Slots- og Kulturstyrelsen. Det er den tredie handlingsplan på i Dragør.

Valdemarsgade 18-20 indstillet til RENOVER prisen 2018

Byfornyelsen af Valdemarsgade 18-20 på Vesterbro blev afleveret i september 2015.

Triarc udvikler helhedsplan til almen boligafdeling i Vanløse med henblik på ansøgning til Landsbyggefonden.

Byggeteknisk dokumentation for ejendommens fysiske tilstand foreligger og fremtidsanalyse er under udarbejdelse.

01.02.2016

Triarc bistår HHM A/S med detailprojektering af rækkehusbebyggelserne Espehaven og Orangerihaven i Irmabyen i Rødovre.

04.04.2017

Triarc´s ansøgning kommer gennem nåleøjet i Københavns Kommune og skal nu udarbejdes et prissat projektforslag og indsendes supplerende materiale inden 01.07.2017.

Få byfornyelsesstøtte til vedligehold og forbedring af jeres ejendom. Ring og aftal et gratis og uforpligtende møde.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk