Triarc Arkitekter ApS • Præstevænget 2B, 1 • 2750 Ballerup • triarc@triarc.dk • +4538192131

Virksomhedsdata

Triarc Arkitekter blev etableret i 1991. I perioden1997-2015 var tegnestuen drevet som et aktieselskab under navnet Triarc A/S Arkitekter og i sommeren 2015 overtog Triarc Arkitekter ApS rettighederne til firmalogo og referencer mv. Triarc Arkitekter ApS drives under CVR-nr 36912707

Virksomheden er ejet af TH Holding af den 12.12.2017 ApS CVR-nr: 39178532

Medlem af Danske Arkitektvirksomheder

Professionel ansvarsforsikring via Danske Ark i HDI Danmark.
Policenummer: DANSKE ARK - 210325.37497-1.
Dækningssum: Kr. 2x12.500.000 ved personskade og 2x2.500.000 ved tingskade og/eller tab.

Værdigrundlag

Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse, uanset om vi arbejder som totalrådgiver eller yder arkitektrådgivning.

Det er vores erfaring, at høj arkitektonisk kvalitet opstår, når alle dele af processen fra idé til produkt, får plads til at udfolde sig - i sammenhæng. Hvor ligger bygningen? Hvad er der omkring? Hvem skal bruge bygningen? Og til hvad? Vi ser det som vores opgave at omforme svarene på disse spørgmål til en velbegrundet arkitektonisk form, der skaber glæde og liv.

Erfaringsgrundlag

Tegnestuen har en bred vifte af kompetencer, og vores forcer ligger inden for rådgivning ved renovering og nybyggeri af boliger.

Tegnestuen skaber brugervenlige og arkitektoniske løsninger af høj kvalitet, som både er enkle og energirigtige. Løsningerne er arkitektonisk og byggeteknisk gennemarbejdede, og er optimeret i forhold til den økonomiske ramme.

Triarc er kendt for et stærkt teknisk og økonomisk fundament.

Arkitekturprofil

Triarc Arkitekter er en moderne arkitektvirksomhed, der løser opgaver inden for planlægning, design og projektering inden for områderne boliger, erhverv, kultur og offentligt byggeri.

Vores tilgang til arkitektur bygger på disse hjørnestene: Udfoldelse af opgavens og stedets fulde potentiale • Mennesket i centrum • Brugervenlighed og brugerinddragelse • Kvalitet i funktion, materialer og konstruktion • Professionalisme i styring af tid, økonomi og byggeproces.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk