Triarc Arkitekter ApS • Præstevænget 2B, 1 • 2750 Ballerup • triarc@triarc.dk • +4538192131

Thomas Hvass

Direktør

Mobil: 21 63 78 42
Email: th@triarc.dk

Thomas er direktør med ansvar for tegnestuens daglige drift. Thomas har fungeret som projekteringsleder hos Triarc siden 1996 og gennemført mere end 100 byggesager. Thomas har siden 2001, hvor han blev partner i Triarc, fungeret som projektleder.

Med sin store erfaring fra byggesager, hvor politiske hensyn og brugere har særlig bevågenhed, evner Thomas at styre enhver byggesag sikkert igennem alle faser, til stor tryghed for alle involverede parter. Overblik, dokumentation og kommunikation er nøgleord for Thomas indsats for løsning af enhver opgave.

Fødselsdato: 1. februar 1969

Nationalitet: Dansk

Uddannelse: Div. kurser inden for ledelse, jura, økonomi og byggeteknik
Bygningskonstruktør BTH (-92)
Murersvend (-89)

Nøglekvalifikationer:

Erfaring med nybyggeri og renoveringer erhvervet ved ansættelser i rådgivende virksomheder siden 1993. 

Projekteringsleder siden maj 1996 med ansvar for koordinering af projekteringen og tids- og bemandingsforbrug på tegnestuens byggeprojekter.

Varetager bygherrekontakten i projekteringsfasen og udbudsfasen og er i øvrigt nøgleperson i alle byggefaser.

Forestår bygherrebistand ved myndighedsbehandling af projekter herunder økonomiske bevillinger.

Medvirken til forsøg og formidling af byggeteknisk viden som ekspert i tagboliger, byfornyelse og vådrumsløsninger.

Fagkonsulent på KEA Københavns Erhvervsakademi.

Martin Stokholm

Konsulent

Mobil: 50 45 62 03
Email:
ms@triarc.dk

Martin bistår tegnestuen som konsulent inden for opgaver med:

- Arbejdsmiljø koordinator
- Beskrivelser
- Detailprojektering
- Fagtilsyn

Fødselsdato: 1. november 1962

Nationalitet: Dansk

Uddannelse: Div. kurser inden for ArchiCad og byggeteknik
Bygningskonstruktør BTH (-92)
Tømrersvend 

Nøglekvalifikationer:

Erfaring med nybyggeri og renoveringer erhvervet ved ansættelser i rådgivende virksomheder siden 1993. 

Deteilprojektering med erfaring i 3D-projektering.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk