Triarc Arkitekter ApS • Præstevænget 2B, 1 • 2750 Ballerup • triarc@triarc.dk • +4538192131

Andelsbolig vurdering

Triarc har stor erfaring med vurdering af andelsboliger. Vi vurderer lejlighedens vedligeholdesstand og de forbedringer, som beboeren har foretaget i lejligheden.

Vi udarbejder et værdiskema indeholdende en vurdering af værdien af forbedringer, løsøre og misligholdelse/fradrag.

Lejlighedens vedligeholdelsestilstand noteres i et registreringsskema som vedlægges og omfatter vurderinger af bygningsdele og overfladers tilstand for hvert enkelt rum/værelse.

Vurderingen foretages i henhold til ABF-håndbogen.

Før vurderingen af lejligheden laver andelshaveren selv en opgørelse over de forbedringer som skal indgå i vurderingen. Opgørelsen udføres med følgende oplysninger:

- Forbedringens art
- Rum, værelse
- Hvilket årstal er arbejdet er udført
- Time antal, hvis arbejdet er selvgjort
- Materiale pris eller kvittering
- Bilag nr. for kvittering / faktura

Hent excel bilag for opgørelse af forbedringsværdi.

Hvis ønsker mere information eller ønsker aftale om en vurdering så kontakt:
 

Thomas Hvass
Mobil: 21 68 78 42
Email: th@triarc.dk

eller

Henning Olsen
Mobil: 21 68 45 55
Email: ho@triarc.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk